MENU
xxxx
01.

นักลงทุนสัมพันธ์

Profile

Capital Detail
Par Value 10.00 Baht
Common Stock
Authorized Capital 13,170,534,700 ฿
Paid-up Capital 13,170,534,700 ฿
Preferred Stock
Authorized Capital -
Paid-up Capital -

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น

สัญลักษณ์ KWG
ตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 1 กุมภาพันธ์ 2536

งบการเงิน

ดูทั้งหมด

การวิเคราะห์และ
คำอธิบายของฝ่าย
จัดการเมื่อจบ
ไตรมาสที่สาม

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมด