MENU
xxxx
02.

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

“คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน” ได้มีการพัฒนาอย่างท้าทาย ผมมั่นใจอย่างยิ่งต่ออนาคตธุรกิจของเรา ด้วยการขยายการลงทุนและการเติบโตทางกลยุทธ์ เราตั้งเป้าที่จะสร้างกำไรอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ถือหุ้นและมีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท อีกทั้งเรายังมีพันธะกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆไว้เป็นอย่างดี

ในนามของคณะผู้บริหาร เราขอขอบคุณคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาตลอด เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกัน เราขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเททำงาน สุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังว่าจะสามารถเดินทางด้วยกันต่อไปเพราะคิง ไว กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นสร้างมูลค่าการตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน


ดร.คิง ไว ชาน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากรองประธานกรรมการ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่รองประธานกรรมการของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างอนาคตที่สดใสของบริษัท ทั้งนี้ เราได้เพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งทักษะต่างๆอยู่เสมอ โดยในวัฒนธรรมของบริษัทนั้นเราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หนึ่งในปรัชญาพื้นฐานของบริษัทคือ การตอบแทนสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการยึดหลักความเป็นบรรษัทที่ดี คิง ไว กรุ๊ป จึงตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เรายังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและการพัฒนาประเทศ ขณะที่ก็ให้ความความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการตอบแทนสังคมอันหลากหลายของบริษัท

ผมต้องการจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมไปถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้ให้บริการซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ สำหรับความร่วมมือและความเชื่อมั่นที่มีให้เรา

 

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน

รองประธานกรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร