MENU
xxxx

ร่วมงานกับเรา

เรามีตำแหน่งงานที่น่าสนใจมากมาย
เพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพอันโดดเด่น
ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งนับตั้งแต่
ทีมสนับสนุนไปจนถึงทีมผู้บริหาร

หากคุณมีความกระตือรือร้นและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตที่สดใสของเรา
เรายินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม

KWG มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมและขจัดไม่เท่าเทียมออกจากการสรรหาและคัดเลือก

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

เรามุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่า จะไม่มีผู้สมัครหรือพนักงานคนใด
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมโดยไม่โดยคำนึงถึง อายุ เชื้อชาติ
สภาพความพิการ เพศ สถานภาพการสมรสและศาสนา

เราเชื่อว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกของ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จะนำมาซึ่งโอกาสและทุกคนสามารถแสวงหาความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

HR Contact: [email protected]

Jobs Positions Place of publication Date
Sales / Senior Sales / Assistant Manager / เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย/เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย1Head Office
47th Fl. Empire Tower
21 ส.ค. 2018Apply
JobsSales / Senior Sales / Assistant Manager / เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย/เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
Positions1
Place of publicationHead Office
47th Fl. Empire Tower
Date21 ส.ค. 2018
Apply