MENU
xxxx
คุณแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้นให้วัดยานนาวาเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

คุณแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้นให้วัดยานนาวาเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 คุณแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม...