MENU
xxxx
คิง ไว กรุ๊ป บริจาคหน้ากากผ้าให้ท้องถิ่น ร่วมสู้ภัยโควิด-19

คิง ไว กรุ๊ป บริจาคหน้ากากผ้าให้ท้องถิ่น ร่วมสู้ภัยโควิด-19

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (King Wai Group (Thailand) Public Company Limited) ยึดมั่นการดูแลชุมชนในพื้นที่ที่เรามีส่วนร่วมในการเข้าไปทำธุรกิจเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเสมอมา ร่วมสู้ภัยโควิด-19 โดยบริจาคหน้ากากผ้าจำนวน...