MENU
xxxx
“คิง ไว กรุ๊ป” ร่วมชาวไทยเชื้อสายจีน รับเสด็จในหลวง-พระราชินี เยี่ยมพสกนิกรที่เยาวราช

“คิง ไว กรุ๊ป” ร่วมชาวไทยเชื้อสายจีน รับเสด็จในหลวง-พระราชินี เยี่ยมพสกนิกรที่เยาวราช

นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 กรุงเทพมหานคร – ในนามกลุ่ม “คิง ไว กรุ๊ป” โดยนายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท คิง ไว...
“คิง ไว กรุ๊ป” เจรจา “แมนูไลฟ์” เข้าซื้อกิจการในประเทศไทย

“คิง ไว กรุ๊ป” เจรจา “แมนูไลฟ์” เข้าซื้อกิจการในประเทศไทย

คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บรรลุข้อตกลงกับแมนูไลฟ์ ในการเข้าซื้อกิจการ บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้...