MENU
xxxx
“คิง ไว กรุ๊ป” ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง พร้อมสานต่อนโยบาย BRI

“คิง ไว กรุ๊ป” ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง พร้อมสานต่อนโยบาย BRI

คุณแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน จับมือกับ ฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้ผลักดันโครงการเพื่อการเชื่อมโยงและการพัฒนาระดับโลก “Belt and Road Initiative” หรือ BRI ซึ่งมุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและมิตรภาพ สร้าง “เส้นทางสายไหม”...