MENU
xxxx
อ๊อกซฟอร์ด ตั้ง “ดร. คิง ไว ชาน” แห่ง “คิง ไว กรุ๊ป” เป็นนักวิชาการกิตติมศักดิ์

อ๊อกซฟอร์ด ตั้ง “ดร. คิง ไว ชาน” แห่ง “คิง ไว กรุ๊ป” เป็นนักวิชาการกิตติมศักดิ์

Conferring Ceremony for Dr. Chan King Wai as Academician from University of Oxford เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.คิง ไว ชาน ประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ปและรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจสภาที่ปรึกษาการเมืองจีน (CPPCC) ชุดที่ 12...