MENU
xxxx
คิง ไว กรุ๊ป มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

คิง ไว กรุ๊ป มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

KWG’S CSR INITIATIVE INSPIRES THE CHILDREN IN PHETCHABURI PROVINCE, THAILAND การให้การศึกษากับเด็กเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทเราผลักดันเสมอมา บริษัทมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเด็กและการศึกษาในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยในวันที่ 2 มิ.ย.2560...