ข่าวสารและกิจกรรม

   

Displaying Year
14 Nov. 2560
“KWG”รับรางวัล “ธุรกิจยอดเยี่ยม”จากสมาคมที่ปรึกษาการเงิน
3 Jul 2560
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 Jun 2560
คิง ไว กรุ๊ป ประเทศไทย ให้การสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
14 Mar 2560
หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
27 Feb 2560
Chairman CHAN KING WAI awarded honorary doctorate degree from PSB-Paris School of Business
21 Feb 2560
Supported by a donation from Mr. Chan King Wai, Chairman of KWG, the Education Bureau, the Government of the Hong Kong Special Administrative Region launches Hong Kong Scholarship for "Belt and Road" Students (Thailand)
12 Jan 2560
คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาของเยาวชน
 
 

- TOP -